ПОВОЛНОСТИ

Осигурување и Зелен картон од сега и на РАТИ.

ЕНСА Брокер

Како и секогаш #БЕЗБЕДОСТА# на прво место. Ве очекуваме.

Подароци

Изберете подарок со секоја извадена полиса од Енса Брокер.

ENSA Брокер

НАШИТЕ УСЛУГИ

Затоа што ние имаме:
Животно осигурување
Осигурување од последица на несреќен случај - незгода
Доброволно приватно здравствено осигурување
Осигурување на имотот од пожар
Осигурување на имотот од земјотрес
Домаќинско осигурување
Останати осигурувања на имот
Осигурување транспорт
Транспортно осигурување – карго
Осигурување на возила и зелен картон
Задолжително осигурување на моторни возила од автомобилска одговорност
Каско осигурување
Осигурување од општа одговорност
Осигурување од професионална одговорност

За дополнителни информации јавете се на ☎️02 20 30 646
ЕНСА - Брокер Скопје - Сарај

Читај Повеке

ENSA-Брокер.Скопје Cарај / ENSA-Broker Shkup Saraj